ارتباط با ما

آدرس و شماره تماس بنیاد امید فردا

شعبه 1 : شیراز - بلوار سلمان فارسی - جنب پل پیرنیا - طبقه فوقانی باشگاه البرز

شعبه 2 :شهرک صنعتی - بعد از فلکه ششم - خیابان علوم - کوچه 424 - سمت راست واحد سوم

تلفن

09177897178
07132238065

ایمیل

Bonyadomidfarda@gmail.com

اینستاگرام

Bonyadomidfarda@gmail.com